Afscheid secretaris Iris Wisse

Per 1 oktober 2019 maakt Iris Wisse geen deel meer uit van het bestuur van Vivo404.

Sinds de oprichting in 2018 was Iris nauw betrokken bij Vivo 404. Dit deed zij door de rol van secretaris perfect te vervullen. Iris zorgde voor de vastlegging van elke vergadering en verzorgde de communicatie namens Vivo404 richting bewoners en woningcorporatie Mooiland.

Iris blijft zich wel sterk maken voor de wijk door betrokken te blijven bij de regiegroep en het buurtplatform.

Uiteraard vinden wij het enorm jammer dat Iris gestopt is en daarom willen wij haar via deze weg nogmaals bedanken voor haar inzet, kennis en kunde. Je was een waardevolle aanvulling op het bestuur, bedankt Iris!