Agenda Algemene Ledenvergadering 19 maart

Hierbij de agenda voor de eerste Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 maart. Zien we u daar? De vergadering begint om 19.30 uur in het Elisabeth.

Opening
Het bestuur heet u welkom.

Voorstellen voorlopig bestuur
Het voorlopige bestuur stelt zich aan u voor en vertelt wat er in de afgelopen periode gedaan is.

Plannen voor het komende jaar
Het voorlopige bestuur bespreekt de plannen voor 2019.

Verwachtingen en vragenronde
Wat kunt u als bewoner verwachten van Vivo 404? Stel uw vragen aan het voorlopige bestuur.

Nieuw bestuur
Er wordt een nieuw bestuur gekozen voor de huurdersorganisatie.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u op een andere manier bijdragen aan het werk van Vivo 404? Kom dan 19 maart of spreek een van de bestuursleden aan. U kunt ook een briefje in de bus gooien bij Jan, Gasthuisstraat 89.

Tot dinsdag!