Algemene ledenvergadering 2020 schuift door naar 2021

De algemene ledenvergadering, ook wel ALV genoemd vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. Deze vergadering is voor alle huurders van de 3 Mooiland complexen van de wijk Schorsmolen In Breda.

Door de ontwikkelingen rondom Corona hebben wij als bestuur van Vivo404 besloten de ALV dit jaar niet plaats te laten vinden. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Met de huidige maatregelen kunnen we niet voorzien in een passende locatie waarbij we 1,4 meter afstand van elkaar kunnen houden.
In de tussentijd houden we wel nauw contact met Mooiland per e-mail of telefonisch.

Mochten er vanuit Vivo404 belangrijke mededelingen zijn dan communiceren wij dit door deze op de website te plaatsen.

Mocht u verder vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht via info@vivi404.nl