Eerste Algemene Ledenvergadering is een feit

Dinsdag 19 maart was onze eerste Algemene Ledenvergadering. Door middel van een uitnodiging in de brievenbus, vergezeld door een folder en een Vivo 404 pen, en een bericht in de hal van alle drie de complexen, werd iedereen uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.

Daar werd gehoor aan gegeven, want de opkomst was verrassend hoog. Ieder complex was vertegenwoordigd. En daar zijn we blij mee! De notulen volgen zo snel mogelijk, maar bij dezen bedanken we iedereen voor zijn/haar aanwezigheid!