Overleg met Mooiland

Vivo 404 en Mooiland hebben minimaal tweemaal per jaar een overleg, in het voorjaar en in het najaar. Buiten deze periodieke overleggen kan op verzoek van zowel de huurdersorganisatie als Mooiland extra overleg plaatsvinden. Beide kunnen zich in het overleg laten bijstaan door één of enkele adviseurs.

De overleggen met Mooiland vinden plaats conform de afspraken die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Vivo 404 en Mooiland.