Wat doet Vivo 404?

Vivo ergo sum. Ik leef, dus ik besta!

Wat doet de huurdersorganisatie?
Huurdersorganisatie Vivo 404 behartigt per 1 januari 2019 de algemene belangen van alle huurders die wonen in de drie complexen van woningcorporatie Stichting Mooiland in Breda. Als huurdersorganisatie hebben we minimaal 2 keer per jaar een overleg met Mooiland. Hierin bespreken we allerlei zaken die voor ons als bewoners belangrijk zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onderhoud aan het complex en/of woningen
  • Hoe kunnen we de woonomgeving verbeteren
  • Het vervangen van de kozijnen
  • Het beleid voor servicekosten

Waarom een huurdersorganisatie?

  • Adviesrecht over het voorgenomen beleid van Mooiland
  • Mening kunnen peilen van bewoners
  • Signaalfunctie richting Mooiland
  • Algemene belangenbehartiging van de bewoners
  • Input leveren voor dialoog met Mooiland

Let op: De huurdersorganisatie is er niet voor persoonlijke problemen/vragen, zoals huurverhoging of een burenruzie. Hiervoor verwijzen we u door naar de huismeester, rayonbeheerder of het kantoor van Mooiland.