Kennisgeving opzegging Huurdersorganisatie Vivo 404

Sinds 1 januari 2019 behartigt Huurdersorganisatie Vivo 404 de belangen van bewoners in de complexen van Mooiland in Breda. Dit hebben de diverse bestuursleden tot op heden met plezier gedaan. 

Helaas is echter het punt bereikt dat de huurdersorganisatie door het aantal bestuursleden (op dit moment twee) geen bestaansrecht meer heeft. Om die reden hebben wij in overleg met Mooiland besloten Huurdersorganisatie Vivo 404 per 31 december 2020 op te zeggen. 

Fijne feestdagen!