Mooiland Landelijke Dag van de Huurdersorganisaties

Op woensdag 29 januari 2020 organiseerde Mooiland bij Spoorwegmuseum in Utrecht de Landelijke Dag van de Huurderorganisaties. Het bestuur van Vivo 404 kreeg dit jaar voor de eerste keer mogelijkheid om deel te nemen aan deze dag.

Anne Wilbers (Bestuurder woningcorporatie Mooiland) opende dag dag en heette ons welkom. Aanvullend presenteerde Gijs Gerrits (Programmamanager Duurzaamheid) tijdens het ochtendprogramma de plannen van Mooiland omtrent duurzaamheid en kregen we van Ed Kooger (Coördinator Huurdersparticipatie) en Elly Pansier (Directeur Wonen) een terugblik op 2019.

Het middagprogramma stond in het teken van diverse woon-thema’s. In kleine groepen werden deze thema’s besproken en soms werd er zelfs een gezonde discussie gevoerd. Ook werd het nuttige met het aangename verenigd en was er voor geïnteresseerden een korte rondleiding georganiseerd om het Spoorwegmuseum te bezichtigen. 

Wij kijken terug op een geslaagde dag, een dag die de mogelijkheid gaf om met medewerkers van Mooiland en andere huurdersorganisaties binnen Mooiland van gedachten te wisselen.